Sống Độc Thân, Là Như Nào?

Độc thân không có gì sai nếu bạn “thực sự”độc thân (tránh xa những cuộc “mây mưa” vô nghĩa, những gã bạn trai cũ giả dối hay những cách thức dễ dàng để ngã vào tình yêu, eg: Tinder) và hiểu được rằng độc thân là để theo đuổi giấc mơ và hoàn thiện bản thân mình.

Advertisements

9 Things I’ve Learnt From My Past Relationships

Loving is hard, especially in this fast-paced world. It's easy for people to meet and date just by a click. However, it comes and goes really fast. I hope this article help you to rethink about your love life & to reconfirm if you're in the right relationship or not.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑