Chết Vì Thiếu Hiểu Biết

Có một căn bệnh thế kỉ truyền từ đời này sang đời khác của tuổi trẻ chính là công thức “Tôi ngạo mạn + Tôi tài giỏi”. Vâng, đúng thật là lớp trẻ bây giờ giỏi và năng động hơn xưa nhiều, các anh chị 8x cứ tấm tắc khen bọn 9x bây giờ “siêu” thật, tuổi trẻ tài cao, đặc biệt tự tin hơn đàn anh đàn chị hồi trước nhiều.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑