Vậy Những Người Chết Sẽ Đi Về Đâu?

Người chết rồi sẽ đi đâu, tôi nghĩ họ sẽ nằm trong tâm trí của mỗi người, của những người thân trong gia đình, của người những đã từng yêu thương hay căm ghét họ. Rồi họ sẽ được nhắc đến qua những câu chuyện mà họ không còn hiện diện nữa.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑