Làm Gì Sau Khi Tốt Nghiệp?

Chúng ta không biết bản thân mình nên làm gì, ba mẹ không biết con mình học nghề gì, ngay cả khi các em còn chưa bước chân vào học nhưng cha mẹ đã lo đến chuyện thất nghiệp đến nơi.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑